Visie

ONTWIKKELEN

CONCEPTEN

TAXEREN

Huren heeft de toekomst.

Ondanks lage aanvangsrendementen maakt een laag risicoprofiel woning-beleggingen voor u interessant. 3BVASTGOED maakt de verbinding tussen vraag en aanbod..

                        CORPORATIE


Bij proportionele vermogenssplitsing heeft Niet-DAEB deel voor de gemiddelde corporatie een goed verdienmodel. Een commerciele herfinanciering vindt nu plaats. De onderliggende kasstromen zijn van belang bij een commerciele herfinanciering. Samen met 3B Vastgoed kunt u pro actief uw risicoanalyse maken in samenhang met uw toekomstig rendement.

Is uw bedrijf al DAEB Proof?  


      RETAILTAINMENT

Alleen fysieke ingrepen maakt uw winkelcentrum niet tot een aangenaam verblijfsgebied. De consument moet verleidt worden waardoor zijn verblijf langer wordt en ook vaker komt. De basis van het concept: 

DESIGN * MARKETING * EVENT STRATEGY *                             TopSHOPS *

Ons creatieve projectmanagement levert namens opdrachtgever de input voor verhoging van de experience in samenwerking met winkeliers/gemeente/bewoners


Uw maatschappelijke belangen behartigen wij, enerzijds door deze te vertalen in financiële doelstellingen en resultaat, anderzijds door deze vorm te geven in het daarbij passende ruimtelijk programma van eisen.
Return on investment is leading, Value-based-management is de toetssteen van de ontwikkeling. Maar de klant heeft het laatste woord.


 

TAXATIEDIENSTEN


3B Vastgoed verzorgt naast ontwikkelings-expertise ook taxatiediensten voor commercieel en verhuurd onroerend goed.

Op basis van een uitgebreide database kunnen wij accuraat en snel u een marktconforme prijsaanbieding doen voor uw vastgoed object.


Wij voldoen aan de IVS en EVS richtlijnen voor taxateurs en zijn aangesloten bij oa RICS:


'the mark of professionalism'


Informatie en data is de NEXT Value.


PPS - Partijen met Prikkel tot Samenwerken - 

Het laten slagen van gebiedsontwikkeling hangt af van veel betrokkenen en belanghebbenden.

De communicatie met en tussen partijen is bepalend voor het resultaat. Het voeren en goed leiden van bijvoorbeeld een open planproces zal bijdragen aan het welslagen van een kansrijke ontwikkeling.

De beste manier om tegenstrijdige belangen af te wegen gaat in onze visie via  ontwikkelings-planologie. Daarbij staat niet centraal wat volgens een bestemmingsplan mag of niet mag, maar hoe samen met de markt een proces op gang wordt gebracht dat gericht is op de feitelijke ontwikkeling van een gebied.